22222

Woman in Leadership Executive Program

Special discount for IMA Turkey Members

N e d e n  k a d ı n l a r a  ö z e l  b i r   p r o g r a m ?

Şirketlerin yönetiminde cinsiyet çeşitliliği, şirketlerin daha rekabetçi, yenilikçi ve müşteri/çalışan odaklı olmalarına yardımcı oluyor. 

Kadınların liderlik yolculuğunu destekliyoruz

41 North Business School olarak kadın yöneticilerimizin üst yönetim basamaklarına çıkma yolunda karşılaşmış olduğu engellere karşı son derece duyarlıyız. Bu nedenle kadın liderlere yönelik bir program geliştirmek ve bunun da ötesinde konuyu gündemde tutacak bir platform yaratmak gerekliliğini hissettik.

K i m l e r    i ç i n ?

41 North Business School, "Lider Kadınlar" programında liderlik yetkinliklerini geliştirerek kendisini kariyerindeki bir sonraki role hazırlayan en az 3 yıl yöneticilik deneyimine sahip kadın yöneticiler için benzersiz bir akademik eğitim deneyimi sunuyor. https://www.41north.com.tr/programs/women-in-leadership/